Film instruktażowy dla nauczycieli oraz wszystkie najważniejsze informacje

W filmie instrukażowym znajdą Państwo najważniejsze informacje na temat przebiegu konkursu oraz jak sam test wygląda.

Poniżej umieściliśmy również kilka dodatkowych informacji.

Obecność nauczycieli w trakcie testu

Nauczyciel w sesji leona

Jeżeli mają Państwo możliwość połączyć się z uczniami na żywo przez dowolny program do lekcji online, to serdecznie zachęcamy do takiego rozwiązania. Zależy nam, aby nauczyciele brali udział w konkursie, tak jak było to dotychczas.

Uczniowie czuliby się pewniej w trakcie wypełniania testu, gdyby Państwo byli dostępni i obserwowali przebieg testu. Dodatkowo będzie miało to pozytywny wpływ na samodzielną pracę uczniów.

W klasach pierwszych istnieje możliwość, aby nauczyciel czytał polecenia uczniom, dlatego wyłączymy w nich losowe wyświetlanie zadań.

Przekazanie linków i haseł

My jako organizatorzy dzień przed konkursem prześlemy link do testów oraz dedykowane hasło dla szkoły. Do testu można zalogować się jednorazowo.

Nauczyciele przekazują link i hasła w dniu konkursu w dogodny sposób uczniom, np.: w e-dzienniku, e-mailem, czy w trakcie połączenia na żywo z uczniami w dniu konkursu.

współpraca z uczniami

Płatności za konkurs

płatności za konkurs leona

Płatności należy dokonać najpóźniej dzień przed konkursem na konto Leona:

Santander Bank Polska S.A./ CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI Sp. z o.o.

44 1090 1115 0000 0001 4351 3691

Płatność 10 zł od testu. Łączną kwotę za konkurs przelewa na wyżej wymienione konto koordynator konkursu, skarbnik lub dyrektor szkoły.

W tytule należy podać: miejscowość, numer lub nazwę szkoły oraz imię i nazwisko koordynatora konkursu.

Wyniki i dyplomy

Wyniki droga elektroniczną prześlemy nauczycielom w 3 dni robocze od realizacji konkursów, natomiast dyplomy i ewentualne nagrody w 14 dni roboczych od ogłoszenia wyników.

jak wygląda dyplom ogólnopolskiego konkursu leon

Co, gdy test się dzieciom zawiesi

co w przypadku problemów

Taki incydent należy zgłosić do nas drogą elektroniczną na biuro@leon-konkursy.pl, podając dane ucznia, dane szkoły, przedmiot oraz klasę. Wszystkie incydenty oraz opuszczenia testu w trakcie jego uzupełniania odnotowują się w systemie.

Terminy konkursów:

2.06.2020 Matematyka

3.06.2020 Zintegrowane sprawności

4.06.2020 Język angielski

5.06.2020 Język polski

Godziny ustala nauczyciel prosimy, tylko aby nie były to pełne godziny, tylko np.: 9:30, 10:45 itp.

W razie potrzeby istnieje możliwość zmiany terminu realizacji konkursu, prosimy o taką informację na biuro@leon-konkursy.pl

harmonogram Leona

Zabezpieczenia testów

Zabezpieczenia testów

– Hasło do testu jest jednorazowe, nie ma możliwości, aby uczeń zalogował się ponownie do testu.

– Nie ma możliwości powrotu do zadań po akceptacji odpowiedzi

– Alerty ostrzegawcze, gdy uczeń otworzy inną stronę www w trakcie wypełniania testu – test zablokuje się po drugim ostrzeżeniu

– Ograniczenie czasu, uniemożliwi szukania odpowiedzi na zadania.

Co może mieć uczeń do pomocy

Kartkę i długopis do obliczeń.

Procedura dla rodziców klas młodszych

Zapoznać dzieci z filmem instruktażowym: >>>www.leon-online.pl/dla-rodzica/<<<

Aktywacja testu i wypełnienie danych imię, nazwisko, szkoła, przedmiot i klasa

Opuszczenie pokoju dziecka – test ukończy się automatycznie po wypełnieniu wszystkich zadań lub po upływie 45 minut.

Test próbny dla dzieci

Link do testu próbnego -> https://leon.testportal.pl

Hasło do testu próbnego leon2020